Privacy Policy

AVG privacy-statement

Stichting de Bibliotheek Utrecht is actief in het verhuren van zalen. Hiervoor is een website ingericht met de domeinnaam neude11.nl. Om offertes en facturen te kunnen maken ontvangen wij van onze “potentiële” klanten de NAW- gegevens. Bibliotheek Utrecht neemt de privacy van de “potentiële” klanten zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met deze informatie omgaan.

Op deze pagina wordt de Privacy Policy van Bibliotheek Utrecht t.a.v. het verhuren van zalen uiteengezet. De voorwaarden zijn van toepassing op de “potentiële” klanten die een zaal willen huren van stichting de Bibliotheek Utrecht. Uiteraard voldoen wij aan de gestelde eisen voor de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 1. Wie is Bibliotheek Utrecht?

Stichting de Bibliotheek Utrecht is de handelsnaam, statutair gevestigd te Utrecht. Het hoofdkantoor bevindt zich in Utrecht op de Neude 11 3512 AE en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56471572 .

Artikel 2. Welke informatie verzamelt Bibliotheek Utrecht t.b.v. zalenverhuur plus geheimhoudingsplicht?

Artikel 3. Voor welke doeleinden zal Bibliotheek Utrecht “potentiële” klanteninformatie gebruiken?

Bibliotheek Utrecht zal de informatie van “potentiële” klanten gebruiken om met hen te communiceren over zalenverhuur in Bibliotheek Utrecht en hen informatie daaromtrent toe te zenden. Bibliotheek Utrecht verstuurt naar haar klanten ‘zaalverhuur’ geen nieuwsbrieven.

Artikel 4. Op welke wijze beschermt Bibliotheek Utrecht persoonlijke informatie van “potentiële” klanten?

Bibliotheek Utrecht heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoons- of bedrijfsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle belangrijke stukken staan in ‘Clouddiensten’ zoals Microsoft Onedrive en alle communicatiemiddelen zijn voorzien van een geheime inlogcode.

Artikel 5. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat het privacy beleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Daartoe zal deze pagina dan worden aangepast.

Artikel 6. Vragen?

Voor vragen kun u zich per e-mail wenden tot onze administratie info@neude11.nl